fbpx

Инструкции за уплата

Илина Ведран Дооел Скопје

210 07039247 170

Нлб Тутунска Банка

Цел на дознака: Работилница

Местата се со ограничен број.За да го резервираме вашето место извршете уплата најкасно два дена по пријавата во спротивно местото ќе го отстапиме на некој друг

  Име

  Презиме

  Телефон

  E-пошта

  Град

  Занимање

  Порака