Отвори го својот ум за нови исксутва

Многу од нас се обидуваат со читање и прибирање на информации да направат промена, а наместо промена се појавува чувство дека се движиме но никаде не стигнуваме.